Ka_plus

AKCIJA!

Spremnik za vodu Rocko vertikalni 1500 l

Ka_plus

SPREMNICI ZA VODU

U ponudi imamo nadzemne ili podzemne
spremnike (rezervoare).

Namijeni su za skladištenje otpadne vode,
pitke vode, vina ili sokova.

Jamstvo na spremnike, rezervoare je 5 godina!

Ka_plus

BIORAZGRADIVI OTPAD ILI BIOOTPAD

ZA PRAVILNO POSTUPANJE S
BIORAZGRADIVIM OTPADOM NUDIMO VAM:

- nepropusne spremnike
- redoviti odvoz i zbrinjavanje otpada
- redovitu zamjenu i čišćenje spremnika
- izradu i ovjeru prateće dokumentacije
- povoljne cijene

Ka_plus

SEPTIČKE JAME

Služe za sakupljanje sanitarno
fekalnih otpadnih voda


- robusna konstrukcija
- niska cijena
- mali troškovi održavanja
- čak 5 godina garancije
- atest na nepropusnost
- od tvrde plastike

PREDNOSTI:

Ka-plus d.o.o.

Kroz predan rad te razne zahtjeve klijenta, u posljednjih nekoliko godina u poslovanje smo integrirali kvalitetnu radnu snagu, kvalificirane vanjske suradnike te specijaliziranu opremu za rad kako bismo klijentima mogli ponuditi cjelovitu uslugu iz gospodarenja otpadom.

USLUGE – UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – SKUPLJANJE OTPADA

Specijalizirali smo se za pročišćavanje otpadnih voda te zbrinjavanje posebnih kategorija otpada posebno BIORAZGRADIVOG OTPADA (kuhinjski otpad KB 20 01 08) i JESTIVIH ULJA I MASTI (KB 20 01 25).

U sklopu naše usluge klijentima postavljamo spremnike za selektivno prikupljanje različitih vrsta otpada, vršimo edukaciju djelatnika te izrađujemo, vodimo i ovjeravamo prateću dokumentaciju, a zajedno s našim partnerima pronalazimo najbolja rješenja za svakog klijenta i svaku vrstu otpada zasebno.

U poslovanju nam je CILJ da naši klijenti pravilno gospodare otpadom poštujući zakonske propise u zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom uz minimalne troškove.


Naši proizvodiZadnje novosti

Think ECOlogical...follow Ka-plus

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom svi gospodarski subjekti dužni su odvajati otpad na mjestu njegova nastanka te voditi evidenciju o tijeku i nastanku otpada.

Newsletter