AKCIJA Biopročistač ECO 6

Cijena 16.500,00 kuna!
U cijenu uređaja uključen je PDV,
Izjava o sukladnosti proizvoda, jamstveni list te upute za ugradnju i održavanje.

Ka

plus je tvrtka koja u području zaštite okoliša, dekontaminacijske zaštite i gospodarenja otpadom nudi sljedeće:

» prodaju, ugradnju i čišćenje mastolova, separatora, biopročistača, septičkih i sabrinih jama

» postavljanje opreme za prikupljanje otpada

» prikupljanje i prijevoz otpada

» usluge savjetovanja u postupanju s otpadom

» proizvodnju, prodaju i isporuku dekontaminacijske opreme

» čišćenje kuhinjskih napa, prostora i površina


Naši proizvodi


Think ECOlogical...follow Ka-plus

 • Zakonska regulativa

  Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom svi gospodarski subjekti dužni su odvajati otpad na mjestu njegova nastanka te voditi evidenciju o tijeku i nastanku otpada.

 • Gospodarski subjekti

  Cilj gospodarskih subjekata je poštivanje zakonskih propisa u zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom uz minimalne troškove.

 • Gospodarenje otpadom

  Naš zadatak je pravilna provedba gospodarenja otpadom kod gospodarskih subjekata kroz savjetodavnu i tehničku podršku.

 • Provedba sustava u poslovanju

  Opremamo subjekte spremnicima za odvajanje i prikupljanje različitih vrsta otpada, prikupljamo i zbrinjavamo otpad u skladu sa zakonskim propisima, izrađujemo planove i pravilnike te vodimo evidenciju o nastanku i tijeku otpada.