otpad od hrane

Biorazgradivi otpad ili otpad od hrane

OBAVEZNO ODVAJANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA-BIOOTPADA!

U tijeku je akcija Ministarstva zaštite okoliša i prirode kojom su obuhvaćene odgojno-obrazovne institucije u RH s ciljem početka odvajanja otpada od hrane. U njihovom dopisu navodi se da se od početka 9. mjeseca moraju adekvatno, zakonski, riješiti odvajanje ostataka hrane te iste predavati tvrtkama koje im mogu ovjeriti prateći list za neopasni otpad.