Ka-plus

Odvoz otpada u Hotelu Katarina u Selcu

4. godinu zaredom započinjemo s odvozom otpada u Hotelu Katarina u Selcu kraj Crikvenice. Prvi puta došli smo u Katarinu 2016. kada još nisu imali sustav selektivnog odvajanja otpada.  Uredili smo im skladišta, postavili spremnike za otpad, održali edukacije za njihove djelatnike i menadžment te započeli sa prikupljanjem ambalažnog i biorazgradivog otpada.