Ka-plus

Poslovna suradnja

Ušli smo u 10. godinu poslovne suradnje s Esplanade Zagreb hotelom u kojem smo osim na poslovima prikupljanja otpada angažirani i za usluge ekološkog savjetovanja te isporučitelja opreme i spremnika za selektivno prikupljanje otpada.