Biorazgradivi otpad iz kuhinja

Biorazgradivim otpadom iz kuhinja i kantina (kuhinjski otpad, ostaci hrane, napoj, pomi) ključnog broja 20 01 08 mora se manipulirati sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

Da bi se to postiglo, Ka-plus Vam osigurava sljedeće:

» nepropusne spremnike označene ključnim brojem otpada,

» preuzimanje, odvoza i  zbrinjavanje otpada,

» čišćenja spremnika te redovitu zamjenu punih spremnika praznima,

» izradu i ovjeru prateće dokumentacije,

» izuzetno povoljne cijene i uvjete plaćanja,

» Ugovor o suradnji na prikupljanju, prijevozu i zbrinjavanju biorazgradivog otpada uz predočenje potvrda i dozvola izdanih od strane nadležnih tijela, koji Vama garantiraju zakonsku sigurnost,

» besplatnu edukaciju za Vaše djelatnike.

Ostaci od hrane ne smiju se odlagati u spremnike za miješani komunalni otpad kao ni bacati u susvat odvodnje!