Jestiva ulja i mastiAkcija!

Jestiva ulja i masti nastaju kao otpadna ulja iz friteza, pećnica, tava i s roštilja. Prikupljaju se u plastičnim, nepropusnim spremnicima označeni nazivom i ključnim brojem otpada.

Prikupljanje otpadnog jestivog ulja KB 20 01 25:

» dostava pravilno označene ambalaže za odlaganje otpadnog ulja,

» preuzimanje i zbrinjavanje kanistera od ulja,

» odvoz nekoliko puta mjesečno ili prema potrebi,

» izrada i ovjera pratećih listova za otpad,

» izrada očevidnika o nastanku i tijeka otpadnih jestivih ulja.

Subjekti koji obavljaju ugostiteljsku, turističku ili sličnu djelatnost, a proizvode više od 20 obroka dnevno obvezni su odvojeno prikupljati otpadna jestiva ulja i masti.


Newsletter