Čišćenje mastolova

Mastolovi (mastolovci, separatori masti) služe za pročišćavanje otpadne vode koja sadrži masti i ulja biljnog porijekla.  Potrebno je redovito čišćenje mastolova kako bi otpadne vode na izlazu iz mastolova (cijev koja vodi od mastolova do kontrolnog okna) zadovoljavale propisane vrijednosti.

Otpad iz mastolova klasificira se prema katalogu otpada kao Mješavine masti i ulja iz odvajača ulje/voda koje sadrže samo jestivo ulje i masnoće ključnog broja 19 08 09.

Vršimo uslugu čišćenja mastolova te otpad zbrinjavamo sukladno zakonskim propisima. Za izvršenu uslugu izdajemo ovjereni prateći list.


Newsletter