KA-plus

Izrada i vođenje dokumentacije vezane za gospodarenje otpadom

Za subjekte Esplanade hotel Zagreb, Jadran d.d. Crikvenica i lanac marketa Gavranović pripremamo prijavu za ROO, rješavajući pritom izračune otpadnih plinova iz kotlova i peći za loženje te davanjem smjernica za postupanje s otpadom u 2019.